Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri ve Destekleri

Ekonomi Bakanlığı teşvikleri ve destekleri genel itibariyle hibe esaslı olup, Bakanlık ihraç ürünlerinin ve hizmet ticaretinin pazarlamasını ve markalaşmasını kolaylaştıracak destekler vermektedir.

Bakanlık destek konusu faaliyetlerin ödemesinin mevzuata uygun olarak şirketler tarafından gerçekleştirildikten sonra hibe ödemesini gerçekleştirmektedir.
Diğer bir ifade ile Bakanlık “önce harca sonra destekleyeyim” prensibini uygulamaktadır.

İhracat desteklerinde şirketlerin en önemli sıkıntısı mevzuat ve uygulamada bilgi eksikliği sebebiyle önceden yapılan faaliyetler ve ödemelerin desteklenmesinde şirketlerin hak edecekleri desteklerden mahrum kalmalarıdır. Şirketler çok basit hatalar sebebiyle bazı durumlarda yüzbinlerce dolarlık desteklerden faydalanamamaktadır.

İhracat veya mali konularda istihdam edilen personelin ise devlet destekleri konusunda uygulama ve mevzuatta bilgi eksikliği sebebiyle de şirketlerimiz bu tür desteklerden azami derecede yararlanamamaktadır. Bu sebeple, şirketlerin her bir ayrı konuda ihracat destekleriyle ilgili konunun uzmanları tarafından alacakları bilgi desteği yüzbinlerce TL’lik destek ödemelerinden azami derecede faydalanabilmesi anlamına gelmektedir.

Şirketler tarafından en fazla kullanılan Ekonomi Bakanlığı destekleri

• Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği
• Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
• Pazara Giriş Belgeleri Desteği
• Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği
• Tasarım Desteklerive Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri
• Markalaşma ve Turquality Destekleri
• Tarım Ürünlerinin İhracatına Yönelik Destekler

Ekonomi Bakanlığının Hizmet Sektörüne Yönelik Destekleri

• Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destekler
• Hizmet Sektöründe Markalaşma ve Turquality Destekleri

Hibe Esaslı İhracat Desteklerini yanı sıra Bakanlık;
• Yatırım Teşvik Belgeleri
• Dahile İşleme İzni Belgesi
• Kullanılmış Makine İthalatı İzin Belgesi
• İthal Lisansı
gibi pek çok konuda gerekli resmi belgeleri şirketlere vermektedir ve dolayısıyla her bir konunun ayrı ayrı başvuru süreçleri ve mevzuatı bulunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri ve Destekleri
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri