Geriye Doğru Teşvik Ve Desteklerden Faydalanılmasına İlişkin Düzenlemeye Dair Yeni Kurallar Getirildi

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17 nci maddede, uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkânı getirilmesi, geriye dönük yararlanılması gerektiği tespit edilen teşviklerin Ödeme ve mahsup usullerinin belirlenmektedir.

Ağaşı formu doldurun uzmanlarımız sizi arayıp ücretsiz bilgi versinler.  Siz de tevlet teşviklerinden hemen yararlanın.