SGK Teşvikleri ve İŞKUR Teşvikleri

Sosyal güvenlik alanındaki teşvikler yeterli ve güvenli bilgiye sahip kişilerce takip edilmesi halinde işyerlerinin işçilik maliyetlerini reel anlamda düşürmekte, piyasa koşullarında rekabet gücünü arttırmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak çalışma ile işyerlerinizin yürürlükteki teşviklerden faydalanıp faydalanmadığı incelenerek sizlere ön bilgi sunulmaktadır.

Her 100 şirketten 90’ının istihdam teşviklerinden tam olarak yararlanamadığını veya eksik yararlandığını ve bu nedenle her ay fazla sigorta primi ödediklerini biliyor muydunuz?

Son yıllarda yenilenen sosyal güvenlik mevzuatı, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar
getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

Mercek Danışmanlık olarak, sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış ve devlet tecrübesine sahip ekibimizle sizler için çözümler üretmekteyiz.

SGK ve İŞKUR teşviklerinden sizde yararlanın!

SGK Teşvikleri ve İŞKUR Teşvikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşvikleri

SGK ve İŞKUR Teşvikleri Danışmanlığı