Medikal Muhasebe Danışmanlığı

Medikal Muhasebe Danışmanlığı nedir? Hangi işlemleri gerçekleştirir? Neleri kontrol eder?

Değerlendirmeye aldığımız hastaneleri öncelikle verimlilik ve karlılık bakış açısıyla inceliyoruz.

Geçmiş dönemde yapılan hatalar tespit edilerek, tekrarlanmaması adına raporlanmakta ve yine fatura edilmeyen hizmetler tespit edilerek sonraki süreçte fatura edilmesi sağlanmaktadır. Özellikle mevzuatta tereddütte kalınan bir çok konuda doğru yorumlar ile faturalanması sağlanmaktadır. Özellikle ilaç ve malzemelerde yapılan hatalar tespit edilmekte ve edilen zararlar ortaya çıkarılmaktadır.

Mevzuatın anlık ve güncel takip edilmemesi nedeniyle birçok konu hastaneler tarafından atlanılmakta ve aslında fatura edilebilecek bir çok işlem fatura edilememektedir.

Yine daha önceki tecrübelerimizden yıllar önce farklı bir sebepten dolayı yenilmiş kesinti korkusu yıllar boyu fatura edilmediği görülmüştür. Konu sadece bir açıdan değerlendirilmekte ve özel hastanelerin tabi olduğu diğer mevzuatlar hiç dikkate alınmamaktadır.

Son yıllarda Sayıştay'ın da yapmış olduğu incelemelerde kesinti olmasa bile hatalı faturalar örneklemeye çıkmadığında mahsuplara sebebiyet vermektedir.

Alttaki veriler hastanelerde sorgulanmaktadır;

• Alınan ilaç ve malzemelerin ne kadara fatura edildiğinin kontrolü?
• Ödenmeyen işlem, ilaç veya malzeme fatura ediliyor mu?
• Fatura edilmeyen ancak Mevzuata göre fatura edilmesi gereken işlem, ilaç veya malzeme var mı?
• Fatura edilen belgelerin incelenerek mevzuata aykırı durumların kontrolü
• Taahhütnameler doğru alınmış mı?
• Katılım payları hastalardan tahsil ediliyor mu? Ediliyor ise belge olarak ne düzenleniyor?
• SGK sözleşme süreçleri hastanede nasıl yürütülüyor?
• SGK bildirimleri zamanında yapılmış mı?
• Yoğun Bakım Faturalandırma Süreçleri
• Tıbbi Malzeme Süreci Nasıl yönetiliyor?
• FTR’de rapor – Seans kontrolü nasıl yapılıyor?

Tespitlerimiz

Tecrübe edindiğimiz bir çok hastanede Medikal Muhasebe hastane içerisindeki etkinliğini hissettirememiş ve bu da maddi olarak bir çok kayba sebebiyet vermiştir. Tespit ettiğimiz noktalar ile hastanelerde gelecekte karşılaşılabilecek bir çok sorunlar önceden öngörülmekte ve önlemleri alınmaktadır. Yaptığımız süreç ile Medikal Muhasebe birimi hastanede daha etkin olmakta ve sürece sahip çıkmayı öğrenmektedir.

Medikal Muhasebe Danışmanlığı

Medikal Muhasebe Danışmanlığı Eğitim Başlıkları